Lungefunktion


LUNGEFUNKTIONSUNDERSØGELSE


Ved en lungefunktionsundersøgelse er en af de primære metoder en lungefunktionstest. En sådan laves for at undersøge lungefunktionen, og fastslå hvor meget luft der kan være i lungerne - og hvor hurtigt det kan pustes ud.

Spirometri måler lungernes funktion, herunder lungevolumen (mængden af luft i lungevævet) og luftens strømningshastighed gennem luftvejene. Undersøgelsen bruges blandt andet til at stille diagnoserne astma og kronisk bronkitis , samt vurdere den generelle lungefunktion hos disse og andre patienter med vejrtrækningsbesvær.