EKG


EKG


Et EKG - eller elektrokardiogram - udføres ved, at der påsættes en række elektroder forskellige steder på kroppen, afhængig af hvilken vinkel hjertet skal måles fra. Normalt vil man enten tage en standardafledning eller 12-punkt afledning. Ved en standardafledning sættes der 3 elektroder på brystkassen på: højre skulder, venstre skulder og under venstre kurvatur.